Kroniske smerter

Smerter er et problem for mange mennesker. Smerter kan være alt overskyggende. Lider du af kroniske smerter, kender du måske også til et eller flere af følgende faktorer?

 • Forringet søvnkvalitet
 • Træthed
 • Manglende energi
 • Svært ved at lave fysisk træning
 • Problemer med at fastholde uddannelse/arbejde
 • Sociale problemer, isolation
 • Depression, tristhed

I min bestræbelse på at hjælpe dig til færre smerter, kan jeg anvende forskellige behandlingsformer. Det kan være ernæringsterapi, så vi kan finde ud af, om der er noget i din kost, der kan være med til at fremme smerterne, og som derfor skal udelades. Måske skal der tilføres noget til kosten, som kan bidrage til at nedsætte smerteniveauet. Inden for naturmedicin findes der hjælp at hente i form af forskellige urter og homøopatiske remedier, der kan hjælpe til at nedsætte smerteniveauet.

Med kerneterapi kan du blive guidet ind i din smerte og selv finde frem til, om der er noget i din levevis, der gør, at du har smerter, og hvad du kan gøre for at nedsætte dem. Du kan også finde frem til årsagen til dine smerter.

Bachs Blomsterremedier kan hjælpe dig til at finde frem til de følelser, der kan være forbundet med at have smerter, så du kan bruge dine følelser konstruktivt. De negative følelser kan vendes til positive følelser, så det hele kommer til at se lysere ud.

Der findes en masse muligheder for at nedsætte sit smerteniveau, og jeg kan hjælpe dig til at finde frem til det, der er det rigtige for dig.

I en indledende konsultation ser vi sammen på, hvad der er vigtigst for dig at arbejde med og hvilken behandlingsform, vi skal starte med.


Overvægt

Jeg betragter vægtproblemer som noget, der er flere årsager til end manglende motion og dårlig ernæring. Overvægt kan føre mange sygdomme med sig fx diabetes, forhøjet blodtryk, afhængigheder af forskellige madvarer, isolation, depression oma. Derfor er det vigtigt at tage det alvorligt.

Ved en konsultation hos mig vil jeg se på faktorer som:

 • Ernæring – hvad skal fjernes, og hvad skal tilføres?
 • Specielle spise- og drikkevaner
 • Afhængigheder af fx sukker, energidrik, chips m. fl.
 • Motions- og bevægelsesvaner
 • Følelsesmæssig tilstand
 • Dybereliggende årsager
 • Søvnmønster
 • Sociale relationer

Med ernæringsterapi kan vi sammen se på, hvad der bliver spist for meget af, og hvad der eventuelt mangler. Vi kan også se på evt. overspisning eller afhængigheder af bestemte typer madvarer.

Kerneterapien kan gøre dig i stand til at finde ud af, hvad den dybereliggende årsag til dine vægtproblemer er. Derudfra kan du med tiden ændre nogle ting i din adfærd, så kroppen får den tid, den har brug for.

Med Bachs Blomsterremedier har du mulighed for se på dine negative følelser, der er forbundet med din overvægt. Sammen finder vi frem til nogle remedier, der kan hjælpe dig til at få et mere positivt syn på sagen.


Gigt

Gigt er mange forskellige diagnoser under samme hat. Hvis du lever med gigt i en eller anden form, så kender du måske til nogle af følgende faktorer?

 • Smerter
 • Forringet søvnkvalitet
 • Træthed
 • Manglende energi
 • Svært ved at lave fysisk træning
 • Nedsat sexlyst
 • Problemer med at fastholde uddannelse/arbejde
 • Sociale problemer, isolation
 • Depression, tristhed

Mange sygdomme har deres udgangspunkt i en dårlig tarmfunktion og tarmflora. Dette gælder også for mange gigtformer. Ved langt de fleste udfordringer i helbredet kan du derfor komme langt med ernæringsterapien og fjerne det fra din kost, der er for meget af og tilføje det, du mangler. Det kan være fedtsyrer, vitaminer og mineraler.

Med kerneterapien kan jeg hjælpe dig til, at du finder ind til de dybereliggende årsager til din gigt, så du kan finde ud af, hvorfor problemerne er opstået – helt ned på celleplan. Du bliver i stand til

Ved at se på følelsesmæssige problematikker ved din gigt (eller anden diagnose) kan du med Bachs Blomsterremedier få åbnet for blokeringer og få vendt eventuelle frustrationer over din tilstand til nogle mere positive følelser.


”Ansvar for eget liv”-forløb

At tage ansvar for eget liv er noget af det, der ligger mig meget på sinde som behandler. Det er vigtigt, at hvert enkelt menneske tager sig selv seriøst, og at man lærer sig selv så godt at kende, at man kender sine styrker og svagheder. Det er vigtigt, at man kan erkende, hvis/når man har brug for hjælp.

”Ansvar for eget liv” er et forløb for dig, der gerne vil:

 • have en generel bedre sundhedstilstand
 • af med sygdomme – eller i hvert fald i bedring
 • har brug for tid til at arbejde med dig selv, din kost, din psyke, dit søvnmønster, dine sociale relationer, følelser mm.

At tage ansvar for eget liv er ofte lig med en livsstilsforandring. Dette kan strække sig over kortere eller længere varighed, og derfor strækker forløbet sig over nogle gange. Det er forskelligt fra person til person, hvad der er brug for, men for de flestes vedkommende vil det være gavnligt med flere forskellige behandlingsformer til at understøtte hinanden. Det kan være ernæringsterapi for at finde frem til den optimale kost.

Det kan være kerneterapi for at finde ud af, hvorfor fysiske sygdomme kommer til udtryk psykisk eller omvendt; hvorfor psykiske sygdomme kommer til udtryk fysisk.

Det kan være Bachs Blomsterremedier for at vende negative følelser til noget positivt.

Ved din første konsultation kommer vi hele vejen rundt om dig og lige netop din unikke situation. Sammen finder vi ud af, hvad der skal til  for dig, så du kan tage ansvar for dig selv og dit liv.